Har du noe du vil utgi?

Ensemblenotes ønsker å bidra med utgivelse av gode arrangementer for ulike blåsebesetninger.

Vi kan hjelpe deg med å utgi din egen musikk

Vi vet at det finnes mange dyktige komponister og arrangører rundt om i Norge, men at det kan oppleves som vanskelig å få utgitt denne musikken slik at andre musikere kan ha glede av det.

Ensemblenotes ønsker å bidra med dette. Har du komposisjoner/arrangementer som du ønsker å utgi, så ta kontakt med oss. Vi sjekker først kvaliteten på stykket og skriver evt. forlagsavtale for utgivelse.

Translate »