Toccata og springar for klassisk gitar – Bjørn Sverre Kristensen

Produktnummer: 9790661293241 Kategori: Stikkord: ,

kr 49

Toccata og springar for klassisk gitar
Dette stykket ble bestilt av gitaristen Tom Willy Rustad som ønsket nyskrevet norsk gitarmusikk. Med Toccata og springar forsøker jeg å knytte trådene tilbake til barokkens frie, improvisasjonsbaserte toccataform, men nå smidd i en tidsmessig klang og utforming. Springaren tuftet på den tradisjonelle folkedansen slik den høres ut på Vestlandet. Stykket er etter beste evne utformet slik at den skal klinge best mulig idiomatisk for gitaren.

Bjørn Sverre Kristensen,
f. 1954. Norsk komponist, utøver og tidligere førstelektor i musikk ved Høgskolen i Hamar, hvor han underviste i komposisjon, arrangering, musikkhistorie og global musikk. Han har vært aktiv som komponist i over 30 år og har komponert musikk i ulike gener og formater, fra kammeropera, via strykekvartetter, orkestermusikk, film- og teatermusikk, musikk til kunstutstillinger, solostykker for harpe, gitar, kirkeorgel etc. Han har også komponert en rekke
korverk, både verdslig og kirkemusikk. Leder av Norges Kunstnerråd (1998 - 2001). Han er også folkemusiker og spiller norsk folketromme, fele, hardingfele, seljefløyte og munnharpe.

Hjemmeside: https://www.bjornsverre.com/ Youtube-kanal: Bjørn Sverre Kristensen

Toccata and springar for classical guitar
This piece was commissioned by guitarist Tom Willy Rustad who wanted new Norwegian guitar music. With Toccata and springar, I try to tie the threads back to the free, improvisational toccata form of the Baroque, but now forged in a contemporary sound and style. The Springar part is based on the traditional folk dance as it sounds in Western Norway.
The piece is designed so that it sounds as idiomatic as possible for the guitar.

Bjørn Sverre Kristensen,
born 1954. Norwegian composer, performer, and retired associate professor of music at Hamar University College, where he taught composition, arranging, music history, and global music. He has for well over thirty years composed music in different generes and formats, from chamber opera, via string quartets, orchestral music, film- and theatre music, music for art exhibitions, solo pieces for harp, guitar, church organ etc. He has also composed a range of choir works, both secular and church music. Leader of The Norwegian Council of Artists (1998 - 2001). He also is a folk musician and plays norwegian folk drum, fiddle, hardanger fiddle, overtone flute and jaws harp.

Homepage: https://www.bjornsverre.com/ youtube channel: Bjørn Sverre Kristensen

Translate »