Solo for bariton & Concert Band – Arild Mjaaland

Kategorier: , Stikkord:

Solo for baryton og janitsjarkorps i 3 satser

kr 1000

Suite for Baritone & Concert Band
Dette stykket ble skrevet som en takk til min første trombonelærer Svein Thorolf Berg.  Han framførte det med Skeiene Janitsjar - som er et janitsjarkorps med redusert
besetning. Derfor er noen stemmer "optional parts".
1.sats er. som navnet sier, stortsett en vals, men med veldig karakteristiske rytmiske trekk fra en tango. Det lages også litt "forvirring" med noen taktartskifter.
2. Sats er bare en fredfull sang - med et litt mer opphetet midtparti - før den igjen går tilbake til åpningskarakteren.
3. sats er i grunntrekkene en Hambo - tror jeg? Den er nok den mest teknisk krevende av satsene.

Solostemmene er både utskrevet i F-nøkkel og G-nøkkel

This piece was written to my first trombone teacher Svein Thorolf Berg.
He performed it with Skeiene Janitsjar - which is a concert band with a reduced size.  Therefore, some voices are "optional parts".
1st movement is - as stated by the name - basically a waltz, but with very characteristic rhythmic elements from the tango. A bit of "confusion" is also created with some time changes.
2. movement is just a peaceful song - with a slightly more heated middle part - before it again goes back to the opening character.
The 3rd movement is basically a Hambo - I think? It is the most technically demanding of the movements.

Translate »