Habanera Para Guitarra for klassisk gitar – Bjørn Sverre Kristensen

Produktnummer: 9790661293231 Kategori: Stikkord: ,

kr 49

Habanera para guitarra
er bestilt av Tom Willy Rustad. Stykket trekker veksler på den tradisjonelle cubanske dansen med den karakteristiske bass-gangen. En enkel melodi snor seg over denne, og i tillegg bruker utøveren gitarkroppen som perkusjon for å slå habanerarytmen mens melodien spilles med venstre hånd.

Bjørn Sverre Kristensen
f. 1954. Norsk komponist, utøver og tidligere førstelektor i musikk ved Høgskolen i Hamar, hvor han underviste i komposisjon, arrangering, musikkhistorie og global musikk. Han har vært aktiv som komponist i over 30 år og har komponert musikk i ulike gener og formater, fra kammeropera, via strykekvartetter, orkestermusikk, film- og teatermusikk, musikk til kunstutstillinger, solostykker for harpe, gitar, kirkeorgel etc. Han har også komponert en rekke korverk, både verdslig og kirkemusikk. Leder av Norges Kunstnerråd (1998 - 2001). Han er også folkemusiker og spiller norsk folketromme, fele, hardingfele, seljefløyte og munnharpe.

Hjemmeside: https://www.bjornsverre.com/ Youtube-kanal: Bjørn Sverre Kristensen

Habanera para guitarra
is commissioned by Tom Willy Rustad. The piece draws on the traditional Cuban dance with the characteristic bass line. A simple melody winds over this, and in addition, the performer uses the guitar body as percussion to beat the habanera rhythm while the melody is played with the left hand.

Bjørn Sverre Kristensen
born 1954. Norwegian composer, performer, and retired associate professor of music at Hamar University College, where he taught composition, arranging, music history, and global music. He has for well over thirty years composed music in different generes and formats, from chamber opera, via string quartets, orchestral music, film- and theatre music, music for art exhibitions, solo pieces for harp, guitar, church organ etc. He has also composed a range of choir works, both secular and church music. Leader of The Norwegian Council of Artists (1998 - 2001). He also is a folk musician and plays norwegian folk drum, fiddle, hardanger fiddle, overtone flute and jaws harp.

Homepage: https://www.bjornsverre.com/ youtube channel: Bjørn Sverre Kristensen

Translate »