Avtale mellom bruker og Ensemblenotes as

Ensemblenotes AS websiden består av diverse sider som vedlikeholdes av Ensemblenotes AS.

Ensemblenotes AS websiden blir tilbudt Dem under forutsetning av at De aksepterer våre betingelser uten forbehold i henhold til nedenstående vilkår og betingelser. Dette gjelder også betingelser som kommer frem på andre sider av denne websiden. Deres videre bruk av Ensemblenotes AS websiden bekrefter derfor Deres aksept på alle disse vilkår og betingelser.

Endringer av vilkår for bruk

Ensemblenotes AS forbeholder seg rett til å endre vilkårene og betingelsene for hvordan Ensemblenotes AS websiden tilbys inkludert, men ikke begrenset til de avgifter/priser som måtte være forbundet med bruk av Ensemblenotes AS.

Snarveier til eksterne websider

Ensemblenotes AS websiden kan inneholde snarveier til andre websider (“Links”). Disse websidene er ikke kontrollert av Ensemblenotes AS og Ensemblenotes AS er av den grunn ikke ansvarlig for innholdet på disse websider, dette inkluderer uten unntak alle snarveier til eksterne websider. Ensemblenotes AS er heller ikke ansvarlig for overføring av data fra de eksterne kilder/websider som henvises til fra denne webside. Dette gjelder uten unntak alle former for dataoverføring samt skadelig kode i form av virus med mer. Ensemblenotes AS tilbyr kun disse snarveier til Dem som en bekvemmelighet. Inkluderingen av disse snarveier antyder IKKE at, Ensemblenotes AS anerkjenner holdninger som disse websider eller dets operatører måtte fremstille.

Misbruk og ulovlig bruk

Som betingelse for Deres bruk av Ensemblenotes AS websiden, garanterer De Ensemblenotes AS at de ikke vil anvende Ensemblenotes AS websiden til formål som på noen måte er ulovlige jfr. Norsk lovgivning eller formål som måtte krenke disse vilkår for anvendelse av denne webside. De må under INGEN omstendighet anvende Ensemblenotes AS websiden på måter som kan skade, deaktivere, overbelaste, eller forringe Ensemblenotes AS websiden eller forstyrre andre brukeres besøk/arbeid med Ensemblenotes AS websiden. De må ikke skaffe adgang eller forsøke å skaffe adgang til materiale som ikke med vilje er gjort tilgjengelig eller fremskaffet gjennom Ensemblenotes AS.

Bruk av kommunikasjonstjenester

Ensemblenotes AS websiden kan inneholde oppslagstavler, chat-områder, nyhetsgrupper, forumer, brukersamfunn, personlige hjemmesider, kalendere og/eller andre beskjed eller kommunikasjonsfasiliteter. Disse fasiliteter er gjort tilgjengelige slik at De kan kommunisere med omverdenen eller med en gruppe (kollektivt, “Kommunikasjonstjenester”). De aksepterer derfor kun å anvende kommunikasjonstjenestene til å poste, sende og motta beskjeder og materiale som er anstendig og relatert til den pågjeldende kommunikasjonstjeneste. De aksepterer derfor å ikke:

 • Bakvaske, utnytte, sjikanere, true eller på annen måte krenke rettssikkerheten (som retten til offentlig mening og privatlivets fred) for andre.
 • Publisere, poste, skrive, distribuere eller spre noen form for upassende, bespottende, ærekrenkende, uanstendig, usømmelig ulovlig emne, navn, materiale eller informasjon.
 • Lese inn filer som inneholder programvare eller annet materiale som er beskyttet av intellektuell eiendomsrett (eller av private og offentlige rettigheter), unntatt hvis de selv eier eller kontrollerer rettighetene, eller har spesiell tillatelse til dette.
 • Lese inn filer som inneholder skadelige virus, korrupte filer eller annen lignende programvare som kan skade andres datamaskiner.
 • Annonsere, reklamere eller på annen måte forsøke å selge eller kjøpe varer eller tjenester av noen som helst form for forretningsmessig årsak, unntatt hvis slik kommunikasjonstjeneste spesifikt tillater slike beskjeder/annonsering.
 • Lede eller fremføre undersøkelser, avstemninger, konkurranser, pyramide- systemer eller kjedebrev.
 • Hente (laste ned) enhver fil som er postet av annen bruker i en kommunikasjonstjeneste hvor De enten kjenner til eller burde kjenne til, at disse filer ikke kan distribueres av hensyn til lovmessige årsaker.
 • Forfalske eller slette enhver forfatters innlegg, i form av lovlige og anstendige artikler, navnebeskyttede betegnelser, varemerker eller annet materiale av opprinnelig kilde som var en del av en innlest fil.
 • Begrense eller forhindre andre besøkende på websiden i bruk eller nytelse av kommunikasjonstjenestene.
 • Overtre enhver regel om oppførsel og etikk eller andre retningslinjer som kan være nødvendig fra en vilkårlig kommunikasjonstjeneste.
 • Samle inn eller på andre måter gjemme opplysninger om andre, inklusive emailadresser uten deres samtykke.
 • Overtre enhver gyldig lovgivning eller regulativ.

Ensemblenotes AS har ingen forpliktelse til å overvåke kommunikasjonstjenestene. Dog forbeholder Ensemblenotes AS seg rett til å gjennomlese og evaluere ethvert materiale som er innlagt/postet i en gitt kommunikasjonstjeneste samt i fortrolighet å slette og fjerne materiale. Ensemblenotes AS forbeholder seg rett til å ekskludere eller forhindre Deres adgang til enhver eller alle kommunikasjonstjenester på ethvert tidspunkt, og uten beskjed herom samt uten opplysning om grunnlaget for ekskluderingen.

Ensemblenotes AS forbeholder seg rett til alltid å kunne offentliggjøre eller utlevere enhver opplysning som er nødvendig for å kunne opprettholde gyldig lovgivning, regulativer, rettslig prosess, forespørsel fra stat og myndigheter, eller redigere, avvise innlegg eller fjerne enhver opplysning eller materiale, delvis eller fullt uten opplysning herom Ensemblenotes AS.

Utvis alltid forsiktighet når De utleverer personlige opplysninger som kan identifisere Dem selv eller Deres barn og familie i alle kommunikasjonstjenester på denne websiden. Ensemblenotes AS hverken godkjenner eller gir sin tilslutning til innhold, beskjeder eller informasjoner som kan finnes på våre kommunikasjonstjenester. Av denne grunn frasier Ensemblenotes AS seg ethvert ansvar i forbindelse med kommunikasjonstjenestene og enhver handling som direkte eller indirekte var et resultat av Deres deltagelse i enhver kommunikasjonstjeneste. Administratorer og utbydere er ikke autoriserte til å tale eller opplyse på vegne av Ensemblenotes AS, og deres synspunkter og holdninger reflekterer ikke nødvendigvis synspunkter og holdninger opprettholdt av Ensemblenotes AS

Materiale innlest/postet på en kommunikasjonstjeneste kan være omfattet av forbruksbegrensninger, reproduksjon og/eller utbredelse. De er ansvarlig for å overholde slike begrensninger hvis De henter materiale fra vår webside.

Materiale levert til Ensemblenotes AS eller postet ved en av Ensemblenotes AS sine sider.

Ensemblenotes AS gjør ikke krav på eierskap av det materiale (inklusive tilbakemeldinger og forslag) De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender til Ensemblenotes AS websiden eller en av våre assosierte tjenester eller partnere. Hvis De leverer, poster, innrykker, innleser eller sender materiale til Ensemblenotes AS , gir De øyeblikkelig tillatelse til at Ensemblenotes AS  og dets assosierte partnere samt underentreprenører kan anvende materialet i forbindelse med driften av deres internett-forretning inklusive, og uten begrensning, rettighetene til å: kopiere, distribuere, kreve avgift, sende og overføre, fremvise i offentlighet, reprodusere, redigere, oversette, omformatere Deres materiale; og å kunne publisere Deres navn i forbindelse med materialet.

Ingen kompensasjon vil bli utbetalt i forbindelse med bruken av Deres materiale. Ensemblenotes AS forplikter seg IKKE til å poste eller anvende det materiale De har innsendt. Videre forbeholder Ensemblenotes AS seg rett til å fjerne ethvert materiale De har postet til enhver tid og uten å informere Dem herom.

Ved å levere, poste, innrykke, innlese eller sende materiale til Ensemblenotes AS websiden eller en av våre assosierte tjenester eller partnere, garanterer De hermed at De eier eller på annen måte kontrollerer alle rettighetene til materialet som beskrevet i denne seksjonen inklusive, og uten begrensninger, alle nødvendige rettigheter til å kunne levere, poste, innrykke, innlese og sende materialet.

Forbehold og ansvarsfraskrivelse

Informasjon, software, produkter, og tjenester inkludert eller tilgjengelige gjennom ensemblenotes as s webside kan inneholde unøyaktigheter eller typografiske feil. Endringer blir periodisk tilføyd til informasjonen heri. Ensemblenotes as og/eller dets leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer i ensemblenotes as   websiden på ethvert tidspunkt. Råd og veiledninger som de måtte motta eller få via ensemblenotes as websiden, bør ikke følges eller tas alvorlig når det dreier seg om personlige, medisinske, rettslige eller økonomiske beslutninger, og de bør rådføre dem med en passende ekspert for særlig rådgivning til deres spesifikke situasjon.

Ensemblenotes as og/eller dets leverandører stiller ingen garanti i forbindelse med troverdighet, nøyaktighet, tilgjengelighet og punktlighet for de informasjoner, software, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av ensemblenotes as websiden. Likeledes fraskriver ensemblenotes as seg alt ansvar og uten begrensning, i forbindelse med de informasjoner, software, produkter, tjenester og relaterte grafiske elementer som måtte være en del av ensemblenotes as websiden.

I den maksimale utstrekning tillatt av gyldig norsk lovgivning, kan ensemblenotes as  og/eller dets leverandører under ingen omstendigheter stilles til ansvar eller gjøres erstatningspliktig for skader som måtte være forårsaket eller forbundet direkte eller indirekte med bruk eller assosiasjon til dette websted.
Hvis de under noen omstendigheter direkte eller indirekte finner innholdet av denne websiden utilfredsstillende eller mangelfull, bør de øyeblikkelig slutte med å anvende og besøke ensemblenotes as  websiden.

Oppsigelse/adgangsbegrensning

Ensemblenotes AS forbeholder seg rett til uten varsel å si opp Deres adgang til Ensemblenotes AS websiden og de relaterte tjenester eller deler herav. De som besøkende, bruker eller medlem av denne websiden aksepterer hermed at nærværende avtale er beskyttet av norske og internasjonale lovgivninger, dette inkluderer også regulativer og lovgivning innenfor den Europeiske Union (EU). De som besøkende, bruker eller medlem av Ensemblenotes AS websiden er forpliktet til å, opprettholde ovenstående og gjeldende lovgivning. Overtredelse av disse vil medføre ekskludering fra websiden og i verste fall rettsforfølgelse.

Opphavsrett og informasjon om varemerker

Alt innhold på Ensemblenotes AS websiden er: Ensemblenotes AS© Alle rettigheter forbeholdes.

Varemerker

Navn og produkter nevnt heri kan være registrerte varemerker tilhørende deres respektive eiere.

Alle rettigheter som ikke spesifikt er tildelt er forbeholdt.

 

Translate »